Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo

                                                             

                                                           

                            

                                 

  Home            

Groepstherapie Afwijkende mondgewoonten

In onze praktijk heeft Ramona in samenwerking met Stichting Zonhn en Logopediepraktijk Den Helder & Julianadorp een protocol ontwikkeld voor groepstherapie aan kinderen van 4 tot 8 jaar en 8 jaar en ouder.
 

Voor wie?  

De groepsbehandeling schadelijke mondgewoonten, is bedoeld voor twee groepen kinderen: kinderen van 4 tot acht jaar en kinderen van  acht jaar en ouder die duimen, speenzuigen, vingerzuigen, lipzuigen of open mondgedrag hebben. Daarnaast kunnen deze kinderen afwijkend slikken en hebben zij een afwijkende tongligging in rust

 

Waarom?

Deze mondgewoonten kunnen schadelijke gevolgen hebben voor bijvoorbeeld:

· de gebitsstand

· de uitspraak

· het keel– neus– en oorgebied

· de concentratie

 

In een groep?

De verwachtingen van de groepsbehandelingen zijn:

· een sneller en succesvoller eindresultaat

· het werken in een groep vinden kinderen vaak leuk, want kinderen motiveren en leren van elkaar.

· Voorkomen van grotere problemen ten gevolge van schadelijk mondgedrag door een snellere begeleiding

Daarnaast is het geven van een groepsbehandeling van belang voor het terugdringen van de wachtlijst. Groepstherapie wordt alleen gegeven indien er meerdere kinderen met dezelfde problematiek op de wachtlijst staan.

 

Opbouw? 

Na een anamnese en onderzoek volgt het advies over het wel/niet volgen van een groepsbehandeling.

De ouders van de kinderen krijgen informatie tijdens de anamnese en onderzoek en geeft de logopedist uitleg over de groepsbehandeling. In totaal duurt het programma van kinderen van 4 tot 8 jaar 4 maanden vanaf de ouderbijeenkomst tot en met groepsbehandeling 8. Daarna volgt een periode van 2 tot 3 maanden waarin groepsbehandeling 9 en de eindevaluatie plaatsvinden.

In totaal duurt het programma voor kinderen van 8 jaar en ouder  6 maanden vanaf de anamnese tot en met groepsbehandeling 9. Daarna volgt een periode van 2 tot 3 maanden waarin groepsbehandeling 10 en 11 en de eindevaluatie plaatsvinden.

We geven tips voor het verder automatiseren van het nieuwe mondgedrag.

 

Einddoelen?

Het programma heeft verschillende einddoelen wat betreft :

Slikken: het kind kan op de goede manier slikken.

Tongligging: het kind heeft ’s nachts en overdag, wanneer hij niet spreekt, mondsluiting met plaatsing van de tongpunt tegen de alveolairrand

Mondgewoonten: het kind heeft een neusademing waarbij de lippen gesloten zijn

Articulatie: het kind produceert de klanken s,z,t,l,n,d met de tong op de alveolairrand

 

Hoe ziet een groepsbehandeling eruit? 

De groep bestaat uit vier tot zes kinderen en wordt begeleid door een logopedist.

We bespreken en belonen het thuiswerk en oefenen het goede gedrag.

De kinderen worden 5 minuten van

tevoren verwacht. De groepsbehandeling duurt een uur. Ouders zijn tijdens de behandeling niet aanwezig. Om praktische redenen kunnen ouders niet in de praktijk wachten. Na een uur worden de kinderen weer opgehaald.

 

Thuiswerk! 

Het kind krijgt een speciale thuiswerkmap  met oefenmateriaal.

De thuiswerkmap worden iedere behandeling meegenomen. Na ieder behandeling krijgt het kind nieuw thuiswerk en oefenmateriaal mee.

 

Wanneer niet in de groep? 

Een kind past niet meer in de groep wanneer hij/zij niet goed meer kan meekomen in de groep. Dit kan gebeuren wanneer het kind:

· meer dan twee behandelingen heeft gemist.

· te weinig resultaat behaalt.

 

 

Download hier de brochure voor groepstherapie voor kinderen van 4 tot 8 jaar.
Download hier de brochure voor groepstherapie voor kinderen van 8 jaar en ouder. 

 

 Specialisaties

 Taal

  Dyslexie

 Hanen

  Spraak

  Mondgedrag

 Groepstherapie