Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo

 

 

                            

                                 

  Home            

Vergoeding en verwijzing
 

Afspraken zonder verwijzing - Directe toegankelijkheid logopedie
Vanaf 1 augustus 2011 kunt u zelf een afspraak maken met een logopedist. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig. Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie makkelijk te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). 
Wilt u liever eerst met uw huisarts overleggen? Dat kan. Dan kunt u uw huisarts alsnog om een verwijsbrief vragen.

Eerste afspraak - DTLscreening
Komt u met uw kind voor het eerst bij de logopedist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek (10 minuten) om te bekijken of u aan het juiste adres bent. Tijdens de DTL-screening zal de logopedist u enkele (veelal gestandaardiseerde) vragen stellen over de klacht. Vragen hebben betrekking op problemen, pijn of functieverlies (o.a. minder spierkracht) in mond, keel of oor. Ook wordt er gekeken naar de slikfunctie. De vragen zijn afhankelijk van de klacht. Hiermee stelt de logopedist vast of er geen andere oorzaken zijn, waarvoor u eerst met uw kind naar uw huisarts moet. Of een behandeling gestart kan worden hangt van meerdere factoren af. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft uw kind ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op de logopedische klacht. Zijn er twijfels, dan mag de logopedist de behandeling niet zelfstandig opstarten en moet u alsnog overleggen met uw (huis)arts. Hij/zij besluit of de logopedie wordt opgestart en of u een verwijsbrief voor logopedie ontvangt. De huisarts ontvangt de uitslag van de DTL-screening, behalve als u aangeeft dit niet te willen.
 
Vergoeding van de DTL-screening
De hoogte van de vergoeding van de DTL-screening is gebaseerd op 15 minuten. 10 minuten voor de patiŽnt en 5 minuten voor de verslaglegging. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft dit bekend gemaakt.
Of de DTL-screening wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.


DTL en onze logopedisten

De logopedisten binnen onze praktijk hebben de tweedaagse training DTL gevolgd om voorbereid te zijn op de DTL en de DTL-screening te mogen uitvoeren. Dit betekent dat u binnen onze praktijk altijd logopedische zorg ontvangt van een (ervaren) logopedist die de DTL-training met goed gevolg afgesloten heeft.

Vergoeding en declaraties van onderzoek en behandeling
Logopedisch onderzoek en de logopedische behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. In 2015 hebben wij niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden en voor 100% vergoed worden.

Afberichten
Afspraken dienen 24 uur van tevoren worden afgemeld. Afspraken die te laat of niet zijn afgemeld worden bij u zelf in rekening gebracht. Indien u de behandeling korter dan 24 uur van te voren heeft afgezegd, wordt 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht. Dit geldt ook in geval van ziekte. Indien u zonder afbericht niet komt op de gemaakte afspraak, wordt 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht.
Verzuimfacturen kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Afberichten kunnen ten allen tijden worden doorgegeven of op het antwoordapparaat ingesproken worden. Het antwoordapparaat staat 24 uur per dag aan. Afbericht via de e-mail is ook mogelijk. U krijgt dan een bevestigingsmail van uw behandelend logopedist. Indien de nota niet binnen 30 dagen na declaratiedatum is voldaan, is de cliŽnt in gebreke en is de logopediste gerechtigd invorderingsmaatregelen te treffen. De kosten hiervan komen ten laste van de cliŽnt.

 Wie zijn wij

 Logopedie

  Behandeling

 Specialisaties

  Contact

 Praktijknieuws

  Logopedie nieuws