slider2
slider3
slider4
slider5
PlayPause
previous arrow
next arrow

Auditieve verwerking – Acoustic Pioneer

Voor kinderen die moeite hebben met het luisteren of het verwerken van auditief aangeboden informatie.
Kinderen die moeite hebben met de auditieve verwerking hebben vaak meer moeite met het behalen van de leesvoorwaarden en moeite bij het leren lezen en spellen (taalontwikkeling). Op basis van een meting van de auditieve vaardigheden wordt een keuze gemaakt voor een passende training. De training helpt het kind om informatie die via het oor wordt aangeboden beter te kunnen filteren en te onthouden. De trainingen zijn leuk om te doen en hebben een effect op de luistervaardigheden, de aandacht en het werkgeheugen voor auditieve informatie en werken door naar de schoolprestaties.

Kinderen met Auditieve verwerkingsproblemen zijn vaak te herkennen aan:
• lijkt niet te luisteren en/of krijgt instructie in de klas vaak niet mee
• is snel afgeleid of wordt onrustig in luistersituaties
• heeft moeite met hardop lezen
• worstelt met leesbegrip
• heeft veel visuele ondersteuning (pictogrammen) nodig in de klas
• kan dingen niet goed onthouden als het alleen auditief is aangeboden
• heeft moeite om mensen die snel praten te verstaan
• heeft moeite met lange opdrachten

Screening auditieve vaardigheden
Eerst wordt een korte screening van 5 minuten bij het kind afgenomen, waarmee een indruk kan worden verkregen of er gehoorproblemen zijn. Dit is geen vervanging van een regulier gehooronderzoek, maar geeft wel een redelijk goede indruk.
Vervolgens wordt een vervolgscreening afgenomen die, afhankelijk van de leeftijd, 15-30 minuten duurt. Aan de hand van de uitslag komt een advies voor het trainingsprogramma en de stappen voor het vervolg.
De training bestaat onder andere uit een computerprogramma waarbij kinderen 8 tot 10 weken lang, 3 dagen in de week, 20 minuten zelfstandig de audtieve verwerking en het werkgeheugen kunnen trainen.
Download hier de folder met informatie over Acoustic Pioneer.

U en uw kind worden daarbij bijgestaan door Esther Bloemraad, uw persoonlijke coach. Esther is gecertificeerd Acoustic Pioneer coach en opgeleid door Lerendbrein.