slider2
slider3
slider4
slider5
PlayPause
previous arrow
next arrow

Wat is Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)?

 

DTL houdt in dat een logopedist zonder tussenkomst van een arts kan worden geconsulteerd. U kunt dan  in de meeste gevallen (dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar) ook zonder verwijsbrief van uw (huis)arts, specialist, tandarts of orthodontist bij de logopedist terecht. Er zijn echter een aantal symptomen (klachten) waarbij er geen directe toegankelijkheid mogelijk is en u altijd een verwijzing van een (huis)arts, specialist, tandarts en/of orthodontist nodig heeft. Bij aanmelding kunnen wij u hierover informeren.

DTL-screening

Als een cliënt zonder verwijsbrief bij de logopedist komt, vindt er een zogenaamde DTL-screening plaats. De hulpvraag van de cliënt is hierbij leidend. Tijdens deze screening bepaalt de logopedist of de cliënt met diens hulpvraag thuishoort bij de logopedist. Met andere woorden: de logopedist toetst of de hulpvraag van de cliënt behoort tot het vakgebied van de logopedie. De logopedist heeft een signalerende functie en is alert op afwijkende symptomen, de zogenaamde ‘rode vlaggen’. Indien nodig informeert de logopedist de huisarts. Alleen logopedisten die de noodzakelijke DTL-training hebben gevolgd, mogen een DTL-screening afnemen. Het is daarnaast aan te bevelen dat de DTL-screening afgenomen wordt door een ervaren logopedist: tijdens de DTL-screening bepaalt de logopedist immers of er sprake is van een voor de logopedist bekend of onbekend patroon.

Vervolg

De logopedist die de DTL-screening afgenomen heeft, is bij voorkeur ook de logopedist die de verdere logopedische zorgverlening (intakegesprek, onderzoek en behandeling) voor zijn/haar rekening neemt. Kan dit niet, dan wordt verdere logopedische zorgverlening in ieder geval gegeven door een logopedist die ook de DTL-training heeft gevolgd. De beroepsvereniging van logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), neemt hierover het volgende standpunt in: ‘Iedere logopedist die wil werken met DTL-cliënten, moet de DTL-training hebben gevolgd. Dit is vanuit het oogpunt van goed hulpverlenerschap wenselijk’.

Bij Logopediepraktijk Anna Paulowna kunt u ook terecht zonder verwijsbrief.