slider2
slider3
slider4
slider5
PlayPause
previous arrow
next arrow

Preverbale logopedie

Wij kunnen uw baby of dreumes helpen als hij of zij:

  • problemen heeft met het drinken uit de borst of fles
  • nog niet goed kan eten van een lepel
  • nog moeite heeft met het drinken uit een beker
  • nog moet leren kauwen
  • moeite heeft met het eten van stukjes
  • door medische of conditionele problemen gehinderd is geweest in het leren eten en drinken
  • uit het ziekenhuis is ontslagen en het leren eten en drinken thuis begeleid moet worden
  • een sonde heeft en de orale voeding moet worden opgebouwd

Het goed zuigen, leren afhappen van een lepel, het goed kauwen en slikken zijn allemaal vaardigheden die nodig zijn voor baby’s en jonge kinderen om goed te kunnen eten en drinken. Soms gaat dat leren niet vanzelf, spugen kinderen veel, heeft het kind medische problemen waardoor het eten en drinken moeilijk is of wordt het eten en drinken bemoeilijkt door een sonde.

De behandeling van eet- en drinkproblemen/ slikstoornissen valt onder de preverbale logopedie; logopedie voordat het spreken begint. De preverbaal logopedist komt bij voorkeur aan huis. Samen met ouders wordt besproken waar het kind moeite mee heeft, wordt het kind geobserveerd als het gaat eten en drinken en wordt er een video-opname van gemaakt. Verder wordt er nader onderzoek gedaan naar de aan- of afwezigheid van reflexen, mondmotoriek en gevoeligheid in en rond de mond. Er wordt een plan gemaakt waarbij de preverbaal logopedist ouders adviseert en begeleidt in de stappen van het goed leren eten en drinken. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld adviezen over houding, de opbouw van de voeding en over welke fles, speen of lepel. Voor meer specifiekere informatie over prelogopedie is er de website prelogopedie.nl.

Een preverbaal logopedist komt op verwijzing van de huisarts of kinderarts bij het kind thuis. Binnen onze praktijk heeft Ramona Mangelsdorf-Thomassen zich gespecialiseerd tot preverbaal logopedist.