slider2
slider3
slider4
slider5
PlayPause
previous arrow
next arrow

Lopgopedische screening voor Tweejarige

Wanneer uw kind de leeftijd van 2 jaar bereikt, wordt u door de jeugdarts uitgenodigd voor een algemeen gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Als uit dit gesprek blijkt dat er twijfels zijn omtrent de spraaktaalontwikkeling, wordt u geadviseerd uw kind aan te melden voor de logopedische tweejarigen screening.

De begeleiding van de logopedist bestaat uit de volgende stappen:
1) Diagnostiek in de thuissituatie bij twee tot tweeeneenhalf jaar
Op de leeftijd van twee tot tweeeneenhalf jaar jaar komt de logopedist bij thuis. De logopedist kan bij u thuis een beeld krijgen over de voorwaarden voor spraaktaalontwikkeling bij uw kind door het kind te observeren en samen met u de spraaktaalontwikkeling van uw kind te bespreken. De logopedist gebruikt bij het consult vragenlijsten en een genormeerd observatie- instrument voor kinderen van anderhalf tot vier jaar. Het consult duurt 60 minuten. De logopedist geeft de ouder tijdens dit consult logopedisch advies voor het stimuleren van de spraaktaalontwikkeling in de thuissituatie mee en het samen lezen van boekjes. Hierdoor kan de ouder zelf de spraak- en taalontwikkeling blijven volgen.

2) Vervolggesprek met ouders
Na drie maanden wordt een vervolgafspraak bij de logopedist gepland om de resultaten van de adviezen te kunnen bespreken. De logopedist gaat samen met de ouder na in hoeverre het lukt om de gegeven adviezen te gebruiken in de thuissituatie en er wordt besproken of de ouder al effect merkt. Het consult duurt 30 minuten en vindt in de logopediepraktijk plaats. Indien nodig geeft de logopedist aanvullende adviezen voor de thuissituatie en indien nodig wordt het vervolg bepaald en besproken.

Na afloop van beide consulten wordt de jeugdarts, na toestemming van de ouders, op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het consult. Sinds mei 2015 heeft onze praktijk een samenwerkingsverband met de GGD en zijn wij een gecertificeerde logopediepraktijk om de screening uit te voeren. In onze praktijk zijn Ramona, Hiltje en Linda gecertificeerd om deze screening te doen.