Slider

Stem

 

Wij kunnen u helpen als u:

  • last hebt van een hese of schorre stem
  • stembandknobbeltjes heeft
  • een stemband operatie moet ondergaan, zowel vooraf als na de ingreep
  • het praten als vermoeiend ervaart, pijnlijk is of uw stem snel overbelast is
  • altijd het gevoel hebt dat er ‘iets’ in uw keel zit als u spreekt of (een tijd) gesproken heeft
  • als u tijdens het praten moeite heeft met de ademing of last hebt van hyperventilatie

Wij kunnen uw kind helpen als uw kind:

  • een hese of schorre stem heeft
  • vaak gekke stemmetjes gebruikt of luid spreekt
  • de stem verkeerd gebruikt waardoor stembandknobbeltjes zijn ontstaan

Stemproblemen komen zowel bij volwassenen als bij kinderen voor. Een stemprobleem ontstaat wanneer de balans tussen belasting en belastbaarheid van het stemorgaan uit evenwicht is door overbelasting, verkeerd gebruik van de stem, een virusinfectie, een beschadiging door een operatie of een neurologische aandoening. Vaak voorkomende stemklachten zijn  heesheid, moeite met luid spreken, vermoeidheid na langdurig spreken en het wegvallen van de stem wat een grote last is in het dagelijkse leven.

Doel van de stemtherapie zal zijn om stem zou optimaal te kunnen gebruiken. Er kan gewerkt worden met oefeningen voor ontspanning, houding, uitspraak en specifieke stemoefeningen. Daarnaast geeft de logopedist stemsparende of stemhygiënische adviezen. In sommige gevallen is een beoordeling of ingreep door de KNO-arts noodzakelijk en zal de logopedist begeleiden in het goed leren gebruiken van de stem in de dagelijkse spreeksituaties.

Binnen onze praktijk hebben Linda Kries Tuin en Hiltje Muller zich gespecialiseerd op het gebied van de stem.