Slider

Stotteren

 

Wij kunnen uw kind helpen als hij of zij:

  • klanken, (eerste) letters van een woord of woorddelen herhaalt
  • vastloopt op woorden of klanken
  • probeert woorden/zinnen te veranderen om het haperen te voorkomen
  • moet duwen om een woord eruit te krijgen
  • het haperen al een paar weken aanwezig is
  • niet meer kan zeggen wat hij/ zij wil omdat hij/zij zich eraan stoort, zich ervoor schaamt of er ongerust over is

Vloeiend spreken is niet altijd vanzelfsprekend. Stotteren is een spraakstoornis waarbij de spraakbeweging niet vloeiend verloopt. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd en soms  met veel spanning eruit geperst. Soms gaat het stotteren gepaard met meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, is er een verstoring van de adem en is er veel spanning. Naast deze zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen zoals het vermijden van spreeksituaties en bepaalde woorden of klanken omzeilen.

De logopedist zal door onderzoek doen naar de factoren die het stotteren beïnvloeden. Als er gekeken is naar de ontwikkeling van het stotteren en in welke fase het stotteren zich bevindt, wordt er een plan gemaakt waarbij niet alleen het kind, maar ook de ouders/verzorgers betrokken zijn. Soms bestaat de begeleiding uit indirecte therapie, waarbij de omgeving van het kind voorlichting en adviezen krijgt. Het kind kan ook zelf direct behandeld worden, maar niet zonder medewerking van zijn omgeving.
Binnen onze praktijk wordt voornamelijk gewerkt met jonge kinderen die (mogelijk) stotteren. Oudere kinderen of adolescenten worden behandeld in samenwerking met of doorverwezen naar een stottertherapeut.
Als u twijfelt of er bij u kind sprake is van normale-nietvloeiendheden of beginnend stotteren, kunt u de Screeningslijst Stotteren invullen op de site van de Nederlandse Federatie stotteren: www.stotteren.nl.

Via deze link vind u verdere algemene informatie over stotteren.