Slider

Even Voorstellen

 

Ramona:
Even voorstellen…..
Inmiddels al wat jaren werkzaam in de logopedie, heb ik samen met Esther in 2010 onze dynamisch logopediepraktijk opgericht met als doel kwaliteit en zorg op maat te leveren voor elk kind die logopedie nodig heeft. Inmiddels zijn we uitgegroeid naar een grote praktijk met een enthousiast team van logopedisten.
Door de jaren heen ben ik zelf ook uitgegroeid van een allround logopedist naar een logopedist met de specialisatie in de jongere doelgroep en de specialisatie in de lees- en spellingsproblematiek. Door verschillende cursussen en trainingen, behandel ik met name de jonge kinderen met spraak-taalproblemen en eet- en drinkproblemen in de thuissituatie. Niet alleen een goede begeleiding van het kind, maar ook van de ouders vind ik belangrijk en uitdagend. In de praktijk behandel ik voornamelijk kinderen met spraak-taal, lees- en spellingsproblemen en problemen in het begrijpend lezen. De afwisseling in behandelingen thuis en in de praktijk vind ik erg leuk. Naast het behandelen van kinderen houd ik mij ook bezig met ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de logopedie en de marketing van onze praktijk. Kortom; een dynamisch beroep met een dynamische praktijk waar ik me gedreven voor inzet en veel plezier aan beleef!

 

Hallo, mijn naam is Esther Bloemraad-Teeuwen
In 1994 ben ik afgestudeerd als logopedist/akoepedist en in 2010 heb ik samen met Ramona onze huidige praktijk opgericht.
Na de eerste jaren vooral met kinderen gewerkt te hebben is mijn interesse ontstaan voor lees- en schrijfproblemen en dyslexie. In 2001 ben ik mezelf echt gaan specialiseren in deze problematiek. In 2011 heb ik Master dyslexiespecialist afgerond. Ik werk in de praktijk vooral met kinderen met problemen in het lezen, de spelling en het begrijpend lezen. Maar ook kleuters die het leren van de letters en alle opdrachtjes die daarmee samenhangen lastig vinden, vind ik erg leuk om te begeleiden. De afstemming hierin met de ouders en de leerkrachten is hierin van groot belang en ik probeer hierin zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er in de klas wordt aangeboden. Daarnaast kan ik ook goed uit de voeten met kinderen met problemen in het werkgeheugen en het auditieve geheugen.
Naast het begeleiden van kinderen en hun ouders vind ik het ook erg leuk om bezig te zijn met het runnen van de praktijk en het actief bezig zijn met de ontwikkelingen in ons vakgebied.
Het werken in de praktijk is ontzettend afwisselend en inspirerend en ik doe mijn werk nog steeds met ontzettend veel plezier!

 

Mijn naam is Linda Kries-Tuin, sinds februari 2010 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Mijn afstudeerstage heb ik bij praktijk voor logopedie Anna Paulowna eo afgesloten en voldaan. Na mijn stage heb ik de mogelijkheid gekregen om in de praktijk te blijven werken en dit doe ik nog altijd met veel plezier!

In de afgelopen jaren heb ik verschillende cursussen gevolgd en mij gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met lees- en spellingsproblemen en problemen in het begrijpend lezen. Ook mag ik samen met Ramona de Hanen-oudercursus geven waarin een groep ouders wordt begeleid/ gecoacht om de spraak- taalontwikkeling van hun eigen kind te stimuleren.
Tot slot heb ik ook diverse cursussen op het gebied van stemproblemen gevolgd zodat ik mensen met stemproblemen nog beter kan helpen en begeleiden.

Kortom mijn werk als logopedist is zeer gevarieerd, waardoor ik nog altijd veel plezier aan mijn werk beleef!

 

Ik ben Hiltje Muller, in juli 2013 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Hanzehogeschool te Groningen. Tijdens de opleiding heb ik drie stages afgerond. Ik heb stage gelopen in twee verschillende vrije vestigingen. Hier heb ik veel ervaring op gedaan met het behandelen en onderzoeken van kinderen (maar ook volwassenen) met spraak-/taalproblemen, lees- en spellingsproblemen, stemproblemen en afwijkend mondgedrag. Ook heb ik een stage gedaan in het Cluster 3 onderwijs, onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.
Vanaf 1 mei 2014 ben ik met veel plezier vier dagen werkzaam in praktijk voor logopedie Anna Paulowna e.o. Op maandag, dinsdag en woensdag werk ik in Anna Paulowna en op donderdag ben ik in Hippolytushoef werkzaam.
Het werken als logopediste vind ik enorm leuk en uitdagend, alleen al omdat ik met veel verschillende kinderen, ouders en andere disciplines in aanraking kom. Ik vind het leuk om een kind te leren kennen tijdens de behandelingen en steeds weer een passende manier te vinden om het kind optimaal te kunnen ondersteunen. Als logopediste leer je elke dag weer nieuwe dingen.
Bij mij in de behandeling staat voorop dat logopedie leuk moet zijn en dat een kind zich op zijn of haar gemak voelt tijdens de behandeling. (Zelf)vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor communicatie en ook voor ontwikkeling. Ook is hierdoor motivatie om te oefenen vaak groter, wat ontzettend belangrijk is voor het verloop van een succesvolle behandeling.

 

Mijn naam is Charity Wetsteen, in juni 2016 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Hogeschool van Utrecht. Tijdens de opleiding heb stage gelopen op verschillende plekken. Ik heb in het tweede jaar stage gelopen bij praktijk voor logopedie Anna Paulowna en omgeving. Hier heb ik veel ervaring op gedaan met het behandelen en onderzoeken van kinderen met spraak-/taalproblemen, lees- en spellingsproblemen en afwijkend mondgedrag. Verder heb ik stage gelopen in het Cluster 2 onderwijs, onderwijs voor slechthorende/dove kinderen en kinderen met een spraak-/taalontwikkelingsstoornis. In mijn afstudeerjaar heb ik de minor Nederlandse gebarentaal gevolgd.
Het leukste aan het beroep als logopedist is dat je ieder half uur een andere cliënt ziet waardoor er veel afwisseling op een werkdag is. Voor iedere cliënt wordt er een behandelplan op maat gemaakt. Dit maakt het werk erg variërend en is hierdoor nooit saai! Verder vind ik het super leuk om met kinderen te werken, omdat het altijd een uitdaging is om de kinderen gemotiveerd en betrokken te houden tijdens de behandeling.
In de praktijk voor logopedie Anna Paulowna e.o komen verschillende doelgroepen. Hierdoor is het werken in de praktijk erg variërend en leer je iedere dag weer bij. Ik heb enorm veel zin om aan de slag te gaan! Vanaf 22 augustus 2016 zal ik vier dagen werkzaam zijn bij Praktijk voor logopedie Anna Paulowna en omgeving. De maandag en vrijdag werk ik op de locatie in Wieringerwerf, op dinsdag in Middenmeer en op de donderdag in Anna Paulowna.

 

Mijn naam is Jildou van der Wal. In 2015 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Tijdens mijn studie heb ik o.a. stage gelopen in het cluster-4 onderwijs, voor kinderen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. Hier heb ik veel ervaring op gedaan met het onderzoeken en behandelen van kinderen met een ernstige taalontwikkelingsstoornis en ASS. Na mijn studie ben ik direct aan de slag gegaan in meerdere vrije vestigingen. De afgelopen periode heb ik diverse cursussen gevolgd. Zo heb ik mij gespecialiseerd in oro-myofunctionele therapie (omft), zodat ik kinderen en volwassenen hulp kan bieden op het gebied van afwijkend mondgedrag. Daarnaast heb ik de cursus Metaphon gevolgd (fonologische articulatieproblemen). De komende tijd ga ik mij verdiepen in de begeleiding van lees- en spellingsproblemen.
Het werken met kinderen geeft mij veel plezier. Hen helpen beter te leren communiceren doe ik met creativiteit en enthousiasme. Ik zie het iedere keer weer als een uitdaging om mijn kennis en ervaring af te stemmen op de persoon. Ik vind het daarbij belangrijk om de omgeving van het kind erbij te betrekken.
Op donderdag en vrijdag zult u mij tegenkomen in de praktijk in Anna- Paulowna. Daarnaast ben ik werkzaam bij Logopediepraktijk Hoorn.