slider2
slider3
slider4
slider5
PlayPause
previous arrow
next arrow

Even Voorstellen

Ramona:
Even voorstellen…..
Inmiddels al wat jaren werkzaam in de logopedie, heb ik samen met Esther in 2010 onze dynamisch logopediepraktijk opgericht met als doel kwaliteit en zorg op maat te leveren voor elk kind die logopedie nodig heeft. Inmiddels zijn we uitgegroeid naar een grote praktijk met een enthousiast team van logopedisten.
Door de jaren heen ben ik zelf ook uitgegroeid van een allround logopedist naar een logopedist met de specialisatie in de jongere doelgroep en de specialisatie in de lees- en spellingsproblematiek. Door verschillende cursussen en trainingen, behandel ik met name de jonge kinderen met spraak-taalproblemen en eet- en drinkproblemen in de thuissituatie. Niet alleen een goede begeleiding van het kind, maar ook van de ouders vind ik belangrijk en uitdagend. In de praktijk behandel ik voornamelijk kinderen met spraak-taal, lees- en spellingsproblemen en problemen in het begrijpend lezen. De afwisseling in behandelingen thuis en in de praktijk vind ik erg leuk. Naast het behandelen van kinderen houd ik mij ook bezig met ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de logopedie en de marketing van onze praktijk. Kortom; een dynamisch beroep met een dynamische praktijk waar ik me gedreven voor inzet en veel plezier aan beleef!

Esther:
In 1994 ben ik afgestudeerd als logopedist/akoepedist en in 2010 heb ik samen met Ramona onze huidige praktijk opgericht. Inmiddels bestaan we al weer tien jaar!
Na de eerste jaren vooral met kinderen gewerkt te hebben is mijn interesse ontstaan voor lees- en schrijfproblemen en dyslexie. In 2001 ben ik mezelf echt gaan specialiseren in deze problematiek. In 2011 heb ik Master dyslexiespecialist afgerond. Ik werk in de praktijk voornamelijk met kinderen met problemen in het lezen, de spelling, het begrijpend lezen en dyslexie. Maar ook kleuters die het leren van de letters en alle opdrachtjes die daarmee samenhangen lastig vinden, vind ik erg leuk om te begeleiden. De afstemming hierin met de ouders en de leerkrachten is hierin van groot belang en ik probeer hierin zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat er in de klas wordt aangeboden. Daarnaast kan ik ook goed uit de voeten met kinderen met problemen in het werkgeheugen, het auditieve geheugen en de auditieve verwerking. En begeleid ik kinderen met problemen in de executieve functies. Dit gaat altijd in samenspraak met de ouders en met school.
Naast het begeleiden van kinderen en hun ouders vind ik het ook erg leuk om bezig te zijn met het runnen van de praktijk en het actief bezig zijn met de ontwikkelingen in ons vakgebied.

Het werken in de praktijk is ontzettend afwisselend en inspirerend en ik doe mijn werk nog steeds met ontzettend veel plezier!

Mijn naam is Linda, sinds februari 2010 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Mijn afstudeerstage heb ik bij praktijk voor logopedie Anna Paulowna eo afgesloten en voldaan. Na mijn stage heb ik de mogelijkheid gekregen om in de praktijk te blijven werken en dit doe ik nog altijd met veel plezier!
In de afgelopen jaren heb ik verschillende cursussen gevolgd en mij verdiept in stem(problemen), de behandeling van articulatie en taalstoornissen, afwijkende mondgewoonten en behandeling van kinderen met lees- en schrijfproblemen.
Ook mag ik de Hanen-oudercursus ‘Praten doe je met z’n tweeën’ geven waarin een groep ouders wordt begeleid/ gecoacht om de spraak- taalontwikkeling van hun eigen kind te stimuleren.
Binnen alle behandelingen vind ik het belangrijk om maatwerk te leveren en de behandeling aan te passen aan de hulpvraag. Mijn werk als logopedist is zeer gevarieerd, waardoor ik nog altijd veel plezier aan mijn werk beleef!

Mijn naam is Charity Boogaard-Wetsteen. Ik ben in juni 2016 afgestudeerd als logopediste aan de Hogeschool van Utrecht. Tijdens de opleiding heb ik op verschillende plekken stage gelopen. In mijn tweede jaar heb ik stage gelopen bij praktijk voor logopedie Anna Paulowna en omgeving. Hier heb ik veel ervaring op gedaan met het behandelen en onderzoeken van kinderen met spraak-/taalproblemen, lees- en spellingsproblemen en afwijkend mondgedrag. Verder heb ik stage gelopen in het Cluster 2 onderwijs. Dit is speciaal onderwijs voor slechthorende-/dove kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. In mijn afstudeerjaar heb ik de minor Nederlandse gebarentaal gevolgd.
Het leukste aan het beroep als logopedist is dat je ieder half uur een cliënt ziet met een andere hulpvraag waardoor er veel afwisseling op een werkdag is. Voor iedere cliënt wordt er een behandelplan op maat gemaakt. Ik vind het super leuk om met kinderen en hun ouders samen te werken, omdat het altijd een uitdaging is om de kinderen en ouders gemotiveerd en betrokken te maken/houden tijdens de behandeling. De afwisseling kinderen en volwassenen met stem- en/of ademhalingsproblemen vind ik ook leuk.
Ik heb ondertussen verschillende verdiepingscursussen gevolgd in o.a. afwijkend mondgedrag, communicatieve taaltherapie, fonologie en stem(problemen).
Ik ben drie dagen per week werkzaam binnen de praktijk. Op maandag werk ik in Wieringerwerf, op dinsdag op Texel en op donderdag in Anna Paulowna.

Informatie over:

Dyslexie
Gehoor
Hanen
Lezen en spelling
OMFT
Preverbale logopedie
Spraak
Stem
Stotteren
Taal
Tweejarige screening
Werkgeheugen