slider2
slider3
slider4
slider5
PlayPause
previous arrow
next arrow

Gehoor

Wij kunnen uw kind helpen als hij of zij bijvoorbeeld:

 • vaak ‘huh’ of ‘wat zeg je?’ zegt
 • slechthorend is en begeleiding wil voor spraak afzien
 • een achterstand in de spraak en/of taal heeft opgelopen door gehoorproblemen
  gedurende een langere tijd (bv. veel oorontstekingen)
 • mondelinge opdrachten moeizaam begrijpt
 • moeite heeft om mondelinge informatie te onthouden
 • inadequate antwoorden geeft op vragen van u of iemand anders
 • moeite heeft om de leerkracht te volgen in een rumoerige klas
 • moeite heeft om meerdere mondelinge instructies te begrijpen
 • moeite heeft met het herhalen van mondelinge informatie in de juiste volgorde

Uitleg Gehoor / Luisterproblemen
Een goed gehoor is van groot belang om alle klanken van woorden te horen en te begrijpen wat er gezegd wordt. Als een kind door bijvoorbeeld frequente oorontstekingen de spraak niet goed kan horen, kan het ook niet goed imiteren. Maar soms wordt een kind ook al slechthorend of doof geboren. Een achterstand in de spraak en taal kan in beide gevallen een gevolg zijn. Het kan ook voorkomen dat wij de huisarts om een doorverwijzing vragen naar de KNO-arts als wij twijfels hebben over het gehoor van uw kind.
Er zijn tips voor een dove of slechthorende leerling in de klas, maar deze tips gelden evenzo voor familie en bekenden in de omgeving van het slechthorende kind. Bij luisterproblemen (auditieve verwerkingsproblemen) hebben kinderen moeite met allerlei vaardigheden die nodig zijn voor het verstaan van mondelinge informatie. Ze hebben moeite met het verwerken van geluiden, klanken en spraak. Dat uit zich in bijvoorbeeld; veel “huh” zeggen, het moeizaam begrijpen van mondeling informatie of moeite met het onthouden van mondelinge opdrachten.
Moeite met de auditieve verwerking kan gevolgen hebben voor de spraak, taal of het leren. Daarnaast zien we vaak een combinatie met andere problemen zoals slecht presteren op school, problemen bij het vervullen van klassikale opdrachten, een korte aandachtsspan snel afgeleid zijn. De auditieve functies spelen ook een grote rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen. Kinderen van groep 2 moeten aan een aantal leesvoorwaarden voldoen voordat ze naar groep 3 kunnen. Voorbeelden hiervan zijn: letters samenvoegen tot één woord of verschillen horen tussen klanken/woorden.

In 2017 heeft Esther Bloemraad een training gevolgd om beter vast te kunnen stellen of er sprake is van een auditief verwerkingsprobleem met een assessment van Acoustic Pioneer en aanvullende logopedische toetsen. Als de diagnose auditieve verwerkingsproblemen wordt gesteld zal er een behandelplan worden opgesteld, waarbij de oefen apps van Acoustic Pioneer voor hoortraining ingezet kunnen worden.

Als u twijfelt of uw kind of leerling wel of niet moet aanmelden voor onderzoek naar AVP/luisterproblemen kunt u zelf de korte screening afnemen. Checklist bij kinderen.